secretariat@spitaltoplita.ro

 

+40266342432

 

Victor Babeş, Nr. 3, Topliţa, 535700, Harghita România

 

Drepturile şi obligaţiile pacienţilor spitalizaţi

Pacientul are următoarele drepturi :

   dreptul la informația medicală;
   dreptul la consimțământ;
   dreptul la confidențialitatea informațiilor și viață privată;
   drepturi în domeniul reproducerii;
   dreptul la tratament și îngrijiri medicale.

Obligațiile pacienților spitalizați

   Reguli cu privire la internare :

   să prezinte la internare actele necesare formalităților de internare și anume :
   biletul de trimitere de la medicul de familie/specialist din ambulatoriu;
   buletinul sau cartea de identitate;
   dovada de asigurat (cupon de pensie, adeverință de salariat, adeverință C.A.S., alte adeverințe).

   Pacientul va respecta ordinea, igiena și disciplina interioară a spitalului.
   În timpul spitalizării pacientul nu fumează în spital sau în curtea acestuia și nu consumă băuturi alcoolice.
   Ținuta de spital pentru bonlavi (pijama, halat, papuci) este obligatorie și va fi permanent curată și decentă.
   Pacientul va respecta regulile elementare de igienă personală (igiena mâinilor, generală) și a lenjeriei de corp.
   Pacientul se va deplasa pentru consultațiile interclinice și de explorare recomandate însoțit de personalul spitalului.
   Indicațiile terapeutice stabilite de personalul medical vor fi urmate întocmai de către pacient.
   Pacientul va urma indicațiile personalului medical pe toată perioada spitalizării și nu va părăsi incinta spitalului.
   Pacientul, care se poate mobiliza, va servi masa la sala de mese de pe secție la orele indicate de personal.
   Alimentele suplimentare vor fi păstrate corespunzător la frigiderele din secție.
   Pacientul va primi vizitatori numai în intervalul de ore prevăzut de program :
       dacă se mobilizează – în holul de vizitatori;
       dacă este imobilizat la pat – în salon – vizitatorii vor purta halat de protecție și vor sta pe scaun și nu pe patul bonlavului.
   Bagajele și efectele de stradă ale pacienților se depun la magazia de haine a spitalului (pe bază de buletin, bon de primire) în momentul internării.

logo nagy.png
Spitalul Municipal Toplița

Adresa: Victor Babeş, Nr. 3, Topliţa, 535700, Harghita România

E-mail: secretariat@spitaltoplita.ro

Telefoane:  +40266342433 - centrala

                         +40266342835 - secretariat, int. 125

Search